22 lis 2022

Mikotoksyny w paszy

Mikotoksyny to substancje, które wywołują w organizmach zwierząt niepożądane reakcje zaburzające ich pracę. Mówiąc wprost, są to trucizny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów. Mikotoksyny w paszy mogą pojawić się na etapie magazynowania, ale ich źródłem może być również infekcja grzybowa atakująca plantację roślin, z których pasze przygotowano. 

Mikotoksyny w paszy – zagrożenia

Wtórne metabolity grzybów pleśniowych, czyli właśnie mikotoksyny, stanowią zagrożenie dla wszystkich gatunków zwierząt. Mogą one powodować zatrucia skutkujące biegunkami i nieprawidłowym funkcjonowaniem organów wewnętrznych, między innymi nerek i wątroby. Lista negatywnych konsekwencji pojawienia się mikotoksyn w paszy jest szczególnie długa w przypadku bydła. Poza ogólnym wzrostem zagrożenia chorobami na tle metabolicznym możemy wymienić choćby zaburzenie mikroflory żwacza, nieprawidłowości związane z rozrodem krów, czy zmniejszenie wydajności mlecznej. Jak widać, mikotoksyny w paszy dla krów mogą być źródłem pogorszenia dobrostanu zwierząt, jak również znaczących strat materialnych. Zatem zastanówmy się jak przeciwdziałać pojawieniu się mikotoksyn w paszy.

Jak uniknąć mikotoksyn w paszy?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, źródłem mikotoksyn w paszy mogą być choroby grzybowe zbóż. Dlatego w przypadku przygotowywania pasz z ziarna pochodzącego z własnych zasobów niezwykle ważna jest skuteczna ochrona fungicydowa plantacji. Jeżeli kupujemy nasiona od hodowcy, wybierajmy sprawdzonych i godnych zaufania dostawców.
Przygotowując kiszonki, pamiętajmy o regułach pozwalających na prawidłowy przebieg zakiszania. Prawidłowe przygotowanie kiszonki zaczyna się już na etapie zbioru, ale błędy mogą przytrafić się także choćby przy ubijaniu pryzmy czy w trakcie przechowywania i pobierania porcji. Aby wesprzeć pożądane procesy zachodzące w pryzmie i jednocześnie ograniczyć możliwość rozwoju pleśni warto stosować inokulanty bakteryjne.

Mikotoksyny – jak się pozbyć zagrożenia?

Ze względu na dużą liczbę możliwych przyczyn wystąpienia mikotoksyn w paszy trudno o stuprocentowe zabezpieczenie przed tym zjawiskiem. Dlatego warto także wzbogacić pasze specjalistycznymi dodatkami chroniącymi zwierzęta przed zatruciem wywołanym przez mikotoksyny. Wiążą i dezaktywują one wtórne metabolity grzybów pleśniowych obecne w paszach, chroniąc tym samym stado przed problemami zdrowotnymi, a hodowcę przed stratami.