24 sie 2022

Przygotuj się dobrze do produkcji kiszonki z kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy to bardzo wartościowa pasza. Dobrze przygotowana nie traci swoich właściwości i jest chętnie pobierana przez zwierzęta. Zabiegi wpływające na jej wysoką jakość zaczynają się wiele miesięcy przed zbiorem. Ważna jest odmiana i nawożenie kukurydzy na kiszonkę, ale dziś skoncentrujemy się na terminie zbioru i zaleceniach dotyczących przygotowania pryzmy.

Kiszonka z kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową dla krów mlecznych. Dlatego od jej jakości zależy wydajność stada. Aby procesy zachodzące podczas zakiszania nie zostały zakłócone, konieczna jest dbałość o każdy z etapów produkcji. W czasie zbiorów kukurydzy na kiszonkę warto zwrócić uwagę choćby na odpowiednią wysokość cięcia i stopień rozdrobnienia materiału. Kukurydza zbyt nisko ścinana będzie zanieczyszczona glebą, a to wpływa niekorzystnie na proces zakiszania. Rozdrobnienie sieczki powinno zapewniać zarówno możliwość prawidłowego zagęszczenia pryzmy, jak i właściwą konsystencję gotowej paszy. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie potencjału materiału zebranego z pola, a tym samym optymalizuje koszty żywienia, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na pasze treściwe.

Kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę?

Jednym z najczęstszych dylematów plantatorów kukurydzy kiszonkowej jest wybranie optymalnego terminu zbioru. Trudno się temu dziwić, gdyż jest to kluczowy czynnik warunkujący właściwe przygotowanie paszy. Kukurydza zebrana przedwcześnie będzie miała niską zawartość skrobi, więc kiszonka nie osiągnie właściwej wartości odżywczej. Jednak nie warto także czekać z koszeniem zbyt długo. Późno zebrana kukurydza będzie bowiem miała mniej strawne liście i łodygi, więc to również obniży wartość paszy. Ponadto opóźniony zbiór oznacza większy stopień wysuszenia, a to może powodować szereg poważnych problemów w przygotowaniu kiszonki z kukurydzy. Najwłaściwszy termin zbioru kukurydzy na kiszonkę wyznacza zawartość suchej masy. Powinna ona wynosić od 30 do 35%.

Dobrze przygotowana pryzma to dobra kiszonka

Poza powyższymi zaleceniami ważny jest też sam proces przygotowywania kiszonki. Aby przebiegał on prawidłowo, musimy zapewnić w pryzmie warunki beztlenowe. Dlatego niebagatelne znaczenie ma dokładność ugniatania kolejnych warstw materiału. Nie marginalizujmy także znaczenia zanieczyszczeń. Pierwszym etapem jest wspomniana wcześniej wysokość koszenia, ale nie mniej istotne jest unikanie przedostawania się do zakiszanej masy ziemi nawożonej na kołach maszyn rolniczych w trakcie formowania pryzmy. Dlatego prace należy zorganizować tak, by ciągniki z przyczepami zwożące sieczkę z pola nie przejeżdżały przez przygotowywaną pryzmę, a materiał do jej formowania wysypywany był na zabezpieczonym podłożu.