Polityka jakości

Priorytetem naszej firmy jest dostarczanie klientom towarów i usług, które realizujemy zgodnie z ich oczekiwaniami, wykorzystując najlepsze praktyki, doświadczenie oraz wiedzę, uwzględniając przepisy prawa.

Celem nadrzędnym jest ciągłe podnoszenie zadowolenia klientów,  wzrost jakości dostarczanych produktów i usług, zwiększanie kompetencji i satysfakcji pracowników oraz troska o rozwój firmy.

Realizacji niniejszej polityki służy wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015-10. Dzięki przyjętym zasadom systemu:
- ustalamy potrzeby i oczekiwania klientów zapewniając fachowe doradztwo
- badamy satysfakcję klientów i wdrażamy zmiany podnoszące poziom jakości i zadowolenia
- oferujemy produkty renomowanych marek gwarantujące najwyższą jakość
- wdrażamy nowe technologie, oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę
- dbamy o rozwój kompetencji personelu, zwiększamy świadomość odpowiedzialności za jakość
- współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami budując partnerskie relacje
- ciągle doskonalimy skuteczność Systemu Zarządzania Jakością i działania firmy

 Wydanie 3 z dn. 08.07.2020