20 kwi 2022

Zapisy na nowy kierunek kształcenia już wkrótce! Sprawdź szczegóły

Już od września startuje zupełnie nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. Uczniowie niebawem będą mogli wziąć udział w rekrutacji na oddział o profilu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W toku nauczania zdobędzie wiedzę i doświadczenie niezbędne do podjęcia pracy w serwisie lub gospodarstwie rolnym. 

Uczniowie kierunku mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zostaną przygotowani do wykonywania zadań w zakresie:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Więcej o tym, jak będą wyglądały zajęcia i jakie możliwości zyskają uczniowie nowego kierunku mówi Sławomir Świtaj, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu: – Przez pierwsze 2 lata nauki przewidziane są 3 dni w szkole, 2 dni u pracodawcy. Następnie w 3 klasie będą to 3 dni u pracodawcy, 2 w szkole. W momencie gdy uczeń wybierze ten kierunek musi podpisać umowę z pracodawcą i u pracodawcy odbywać zajęcia. Będzie tam osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, która będzie opiekunem młodych ludzi w zakładzie pracy. Po 3 latach nauki uczeń zdaje egzamin i ma wykształcenie średnie zawodowe jako mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Podczas nauki na tym kierunku pracodawca kształci uczniów i gdy zobaczy, że dana osoba jest sumienna i dobrze wykonuje swoje obowiązki będzie chciał takiego pracownika zatrzymać.

W trosce o wzrost. W trosce o przyszłość. W trosce o lokalną społeczność. 

Od 16 do 30 maja 2022 r. absolwenci szkół podstawowych będą mogli złożyć podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia. Od 24 czerwca do 13 lipca br. będą mieli czas na dostarczenie dokumentów w postaci świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Szczegóły dostępne w:
Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 5
Telefon: + 48 29 7721429
Mail: