29 mar 2022

Ujemny bilans energetyczny u krów – chroń przed nim swoje stado!

Wysokowydajne krowy mleczne są narażone na pojawienie się tzw. ujemnego bilansu energetycznego. Powstaje on w wyniku zmniejszonego pobierania suchej masy, które jest problemem w okresie okołoporodowym. 

Jak powstaje ujemny bilans energetyczny u krów?

Okres okołoporodowy, czyli 3 ostatnie tygodnie przed wycieleniem i 3 pierwsze tygodnie laktacji, to newralgiczny czas dla organizmu krowy. Na początku tego etapu dochodzi m.in. do dynamicznego rozwoju płodu i zmian w gospodarce hormonalnej krowy matki, dodatkowo gruczoł mlekowy zaczyna produkować siarę. Zwierzę potrzebuje zatem podaży składników pokarmowych w ilości dostosowanej do tych zmian fizjologicznych. Optymalne żywienie krów w tym czasie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia krów, jakości siary, a więc i witalności, i zdrowia nowo narodzonych cieląt. 
Wspomniane zmiany w organizmie krowy prowadzą do zmniejszenia pobrania paszy, równolegle wzrastają potrzeby energetyczne zwierzęcia. Zapewnienie tego zapotrzebowania jest niezbędne, aby organizm wysokowydajnej krowy „udźwignął” procesy fizjologiczne, które w nim zachodzą. Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa jest zatem niezbędna do pokrycia potrzeb bytowych oraz produkcyjnych. W innym przypadku powstaje ujemny bilans energetyczny u krów.

Do czego prowadzi ujemny bilans energetyczny?

Deficyt energii i zmniejszenie pobierania pokarmu przez zwierzę powodują pojawienie się tytułowego problemu. To z kolei może być początkiem drogi do rozwoju chorób na tle metabolicznym, zwiększa się m.in. ryzyko ketozy. Warto podkreślić, że często dana jednostka chorobowa wiąże się z prawdopodobieństwem rozwoju innych schorzeń, np. zapalenia gruczołu mlekowego. Rodzi to kolejne problemy – obniżenie dobrostanu zwierząt, straty produkcyjne, koszty leczenia, a nieraz przedwczesne brakowanie krowy ze stada.
Nie da się ukryć, że żywienie krów w okresie okołoporodowym może być wyzwaniem. Warto więc wspomóc się wiedzą doradców żywieniowych. ALDO wychodzi naprzeciw potrzebom hodowców bydła mlecznego i proponuje swoje usługi, w tym dobór rozwiązań żywieniowych, które chronią hodowców m.in. przed ujemnym bilansem energetycznym u krów.

Jak chronić krowy przed chorobami metabolicznymi?

Pierwszym krokiem jest świadomość, jakie potrzeby ma zwierzę w okresie okołoporodowym. Do tego dochodzą zabiegi profilaktyczne w postaci wsparcia dobrym serwisem żywieniowym, który pomoże w ustaleniu dawek pokarmowych dla stada. 
Należy przy tym pamiętać, że żywienie krów mlecznych powinno opierać się na dobrych produktach: paszach i mieszankach mineralno-witaminowych. Jedną z wielu propozycji, które oferuje ALDO, dystrybutor marki De Heus, jest wysokoenergetyczna pasza granulowana Power 23 dla wysokowydajnych krów mlecznych. Dostarcza ona zwierzęciu energię netto do produkcji mleka i energię glukogenną, która jest niezbędna do stymulacji produkcji laktozy. Ponadto, dzięki dużej zawartości składników z kukurydzy z dodatkiem melasy, krowy chętniej pobierają tę paszę. Jest to niezwykle istotne, jeśli potrzebujemy zwiększyć pobranie suchej masy. 
ALDO ma dla hodowców również inne bardzo dobre rozwiązanie, nie tylko pasze energetyczne dla krów. Chcecie wiedzieć jakie? Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Pasz, który pomoże w optymalizacji produkcji mleka.