06 wrz 2022

Sprawdzone odsadzanie prosiąt

Mleko dla prosiąt jest kluczowe w początkowej fazie ich życia, dlatego zabranie maciory od prosiąt powinno być poprzedzone szeregiem działań przygotowawczych. Odsadzanie prosiąt jest krytycznym okresem w hodowli. Niewłaściwie przeprowadzone może wiązać się z konsekwencjami, które odbiją się zarówno na dobrostanie zwierząt, jak i wynikach ekonomicznych. Dlatego warto dobrze się do niego przygotować.

Przed odsadzaniem prosiąt

Zanim dojdziemy do etapu odsadzania prosiąt, powinniśmy zadbać o ich właściwy rozwój. Aby uniknąć kosztownych błędów w początkowym okresie rozwoju prosiąt, należy je regularnie obserwować i adekwatnie reagować na wszelkie nieprawidłowości. Zbyt niska masa w stosunku do wieku, czy apatyczne zachowanie prosiąt mogą wskazywać na niedożywienie lub chorobę. Takie czynniki nieuchronnie spowalniają rozwój i mają negatywny wpływ na późniejsze etapy tuczu. Niedożywienie prosiąt, będące wynikiem zaburzeń laktacji lochy, należy jak najszybciej skorygować, podając preparaty mlekozastępcze dla prosiąt. Mleko dla prosiąt powinniśmy stopniowo uzupełniać dodatkowymi paszami, aby przygotować zwierzęta do pobierania paszy stałej.

Odsadzanie prosiąt

Odsadzenie prosiąt to etap generujący poważny stres. Jest on związany zarówno z odcięciem prosiąt od dostępu do mleka, jak i znaczącym zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. Stres jest czynnikiem obniżającym odporność prosiąt i spowalniającym tempo odchowu. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by prosięta były do niego możliwie najlepiej przygotowane. Poza właściwym tempem rozwoju, ważne są też czynności adaptujące prosięta do nowej sytuacji. Polegają one na czasowym ograniczaniu im dostępu do maciory, co wspomaga zwiększenie znaczenia paszy stałej, a także ogranicza produkcję mleka u maciory.

Kluczowe zasady przy odsadzaniu prosiąt

Niezależnie od tego, czy prosięta karmione są tylko przez maciorę, czy podajemy im preparaty mlekozastępcze dla prosiąt, musimy stopniowo przyzwyczajać je do paszy stałej. Podajemy ją w niewielkich ilościach, ale stopniowo zwiększamy dawkę. W okresie bezpośrednio po oddzieleniu prosiąt od maciory nie zmieniamy mieszanki paszowej. Odsadzanie należy wykonać poprzez zabranie maciory od prosiąt, nie na odwrót. Ważne jest, aby właściwie wybrać moment odsadzania. Nie może to nastąpić wcześniej niż w 21. dniu życia, jednak optymalny jest termin oscylujący wokół 28. dnia. Drugim kryterium jest masa prosiąt. Minimum to 5 kg, ale optymalna wartość zawiera się pomiędzy 6 a 8 kg.