07 paz 2022

Pieniądze z KPO dla rolników – dotacje

Już 17 października 2022 roku ruszają nabory wniosków o dotacje dla rolników z KPO. Na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie?

KPO dla rolników przewiduje trzy programy pomocowe skierowane bezpośrednio do gospodarstw i jeden do firm z branży rolnospożywczej. Są to:

  • dotacje na wymianę dachu zawierającego azbest,
  • dotacje na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu,
  • dotacje na handel rolniczy i przetwórstwo dla rolników,
  • dotacje na przetwórstwo i sprzedaż dla firm.

Wnioski można składać elektronicznie przez platformę internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie nabory startują 17.10.2022, ale różne są terminy ich zakończenia.

  • wsparcie na wymianę dachu do 15.11.2022 r.
  • wsparcie na przetwórstwo i sprzedaż dla firm i rolników do 18 listopada 2022 r.
  • wsparcie dla producentów chmielu do 31.12.2023 r.

Jakie są kwoty dotacji dla rolników i na co można przeznaczyć środki z KPO przeczytacie na portalu agroFakt.pl. Wszystkie programy KPO dla rolników są tam dokładnie opisane. Środków z KPO dla rolników są pokaźne a w większość naborów bardzo krótka, więc warto zainteresować się dotacjami z KPO już teraz.
Zachęcamy do lektury.

KPO dla rolników