07 wrz 2023

Kontrola przyrostów cieląt po odsadzeniu od pójła

50, 70 a może 100 kg – jaka powinna być waga cieląt w wieku odsadzenia? Jakie są prawidłowe przyrosty cieląt?  Czy można być pewnym, że prowadzony odchów cieląt jest prawidłowy? Jak przeprowadzać kontrolę przyrostów i co ona nam może powiedzieć?

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” to polskie przysłowie mówiące o nieprawidłowościach wieku młodzieńczego, które doskonale wplata się w rutynę hodowlaną, a właściwie jej brak. Kontrola przyrostów cieląt jest bardzo ważną czynnością dającą ogrom wiedzy i możliwości postępowania w okresie odchowu cieląt. Niestety jest też najczęściej pomijaną i najbardziej bagatelizowaną czynnością. 

Po co kontrolować przyrosty masy ciała cieląt?

Pierwsze 2-3 miesiące życia cieląt to bardzo ważny okres mający ogromne przełożenie na organizm krowy. Istotnie wpływa na wielkość produkcji mleka, przyrosty późniejszych opasów, rozród, a nawet długość życia krów. 

Celem odchowu cieląt jest podwojenie ich urodzeniowej masy ciała w pierwszych tygodniach życia. Cielę, które w początkowym okresie odchowu przyrośnie 800 gram, a nie 600 to cielę mające lepsze perspektywy na późniejszą dobrą mlecznicę.

Kiedy warto kontrolować przyrosty masy ciała cieląt?

W okresie pojenia mlekiem lub pójłem oraz później – kiedy ilość pasz w diecie cieląt stopniowo wzrasta, kontrola przyrostów jest wręcz koniecznością, a nie tylko wymysłem doradców hodowlanych. Każdy wzrost przyrostu dobowego nawet o 1 gram może skutkować zwyżką produkcyjną w  pierwszej i kolejnych laktacjach.

O ile drobni hodowcy widzący swoje cielęta na co dzień i przygotowujący pójło dla nich mają zdecydowaną kontrolę nad jakością podanej paszy i wyglądem cieląt, o tyle w większych gospodarstwach, w których za odpowiednie pojenie cieląt odpowiadają pracownicy, nie ma już tak dużej  kontroli i codziennego kontaktu. Właśnie wtedy idealnym narzędziem staje się kontrola przyrostów. 

Kontrola przyrostów cieląt w momencie odsadzenia 

Ważnym momentem na kontrolę przyrostów jest przejście cieląt na paszę stałą. Dobranie odpowiednich proporcji mleka i startera ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju układu pokarmowego, a co za tym idzie odpowiedniego rozwoju całego organizmu.

Przejście z pasz płynnych na pasze stałe często kończy się spadkiem przyrostów przez złe proporcje np. podawanie zbyt dużych ilości mleka, przez co cielęta nie pobierają odpowiedniej ilości starteru. Po prostu nie są głodne. Wymagania pokarmowe organizmu wzrastają, a mleko nie zapewni 100% ich pokrycia, stąd pojawiające się spadki dobowych przyrostów. 

Cotygodniowa kontrola przyrostów w najtrudniejszym okresie pozwoli na przysłowiowe trzymanie ręki na pulsie. Ważenie zwierząt jest nieodzownym elementem cyklu produkcyjnego opasów.

Prawidłowy odchów cieląt

Nadzór wagi cieląt jest niezwykle istotny dla prawidłowego odchowu, przy możliwe najniższym zużyciu paszy treściwej i uzyskaniu najwyższej efektywności. Kontrolując przyrosty masy ciała cieląt, możemy wyliczyć między innymi dzienne przyrosty, wykorzystanie paszy na przyrost kilograma masy ciała. Terminy kontroli rozwoju i wzrostu będą zależały od rasy i modelu produkcji.

Kontrola przyrostów – jak często?

Najprostszą i najszybszą metodą kontroli przyrostów cieląt jest ich systematyczne ważenie. Na rynku są dostępne różne wagi dla cieląt, które „rosną” wraz z bydłem. Wagi w postaci poskromów, klatek czy wagi  najazdowe umożliwiają hodowcom prawidłowy odchów cieląt.  Systematyczne (cotygodniowe, comiesięczne) ważenie cieląt, które znają codzienny kontakt z człowiekiem, nie przysporzy im zbyt wiele stresu, a po 2-3 ważeniach będzie dla nich czymś znajomym i naturalnym.

Nieco inaczej wygląda kontrola przyrostów w stadach bydła mięsnego, ale i taka powinna się odbywać. Przez wzgląd na systemy utrzymania zazwyczaj odbywa się rzadziej, na zasadzie przepędu cieląt przez wagę. Niemniej jednak cielęta ras mięsnych powinny być ważone tak samo jak cielęta ras mlecznych.

Doradztwo żywieniowe dla cieląt

Ważenie zwierząt jest jednym z elementów przeglądu stada,  podczas którego można dokonać kontroli stanu zdrowia, kondycji i poziomu dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, poprawność prowadzonego odchowu, efektywność żywienia i zdrowie zwierząt, kontrola przyrostów powinna być nieodzownym elementem prawidłowego odchowu cieląt.

Właściwy dobór paszy zapewni zdrowy przyrost masy ciała cieląt. W ofercie ALDO dostępne są pasze: Kaliber Starter, Kaliber Junior, Kaliber Musli, Kaliber TMR, Lacto Start IPC, Lacto Impuls IPC, Prelacto, a także preparaty mlekozastępcze: Ekono Milk, West Milk,  Len Milk, Kaliber Gold.

Oferujemy również profesjonalne doradztwo żywieniowe. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą dobrać jedną z gotowych pasz lub skomponują paszę idealnie dopasowaną do indywidualnych potrzeb Twoich zwierząt.

 

Artykuły dordacze, informacje o hodowli zwierząt, porady dotyczące produkcji mlecznej, zywienia bydła mlecznego i mięsnego znajdziesz równiez w portalu zdrowazagroda.pl. ZdrowaZagroda.pl to portal zajmujący się tematami związanymi z hodowlą bydła mlecznego i szeroko pojętą produkcją mleka, a ponadto trzody chlewnej i drobiu.