25 lut 2022

Kokcydioza u kur - objawy i profilaktyka

Hodowla zwierząt gospodarskich wiąże się z profilaktyką różnorodnych chorób. Nasze stada nieustannie są bowiem otoczone licznymi patogenami, które mogą się przyczynić do rozwoju problemu. W przypadku drobiu, a dokładnie kur, niezwykle często pojawia się kokcydioza.

Choroba ta powstaje przez działanie pierwotniaków – pasożytów należących do rodzaju Eimeria, które szybko przenoszą się z zarażonych osobników na zdrowe zwierzęta. Jest to wynik tego, że oocysty ‒ stadium rozwojowe pierwotniaka ‒ wydalane są z kałem chorych ptaków. Oocysty bardzo łatwo przedostają się do układu pokarmowego zdrowych kur, ponieważ bardzo łatwo mogą się znaleźć w ściółce. 
Co ważne, kokcydioza przyczynia się do znacznych strat ekonomicznych wynikających ze zmniejszonych przyrostów zarażonych zwierząt lub zahamowania nieśności. 

Objawy kokcydiozy u kur

Kokcydia, pierwotniaki odpowiedzialne za kokcydiozę, powodują uszkodzenie nabłonka jelit. W wyniku inwazji na układ pokarmowy u zwierząt pojawiają się biegunki lub zaparcia. Dochodzi do zmian w mikroflorze jelita i niedoboru witamin. Objawy zależą między innymi od wieku ptaków, ich odporności czy też gatunku kokcydiów, ale też tego, że w grę wchodzi zarażanie większą liczbą gatunków pasożyta naraz. U chorych zwierząt obserwuje się zatem różne objawy, takie jak: biegunka z domieszką krwi i/lub śluzu, apatia, zmniejszenie łaknienia, zahamowanie przyrostów, zmniejszenie nieśności czy stroszenie piór. Nasilenie symptomów jest oczywiście związane z postacią choroby – chodzi o to, czy jest to forma subkliniczna, czy kliniczna.

Najbardziej narażone na tę chorobę pasożytniczą są młode zwierzęta w chowie wielkotowarowym, utrzymywane na ściółce. Niemniej kury w chowie przyzagrodowym również są „na celowniku” patogenu. 

Jak chronić kury przed kokcydiozą? 

Przede wszystkim ważna jest prewencja i dbanie o dobre warunki zoohigieniczne. Pamiętajmy, że pierwotniaki mogą zostać przeniesione w pobliże naszych zwierząt na przykład na obuwiu, istotne jest więc używanie specjalnych butów, przeznaczonych do poruszania się tylko na terenie kurnika, czyli takich, które nie mają styczności ze środowiskiem poza fermą.  Nie bez znaczenia jest obserwacja zwierząt i szybka reakcja, gdy zauważymy niepokojące zachowanie lub inne objawy. Z racji tego, że kokcydioza jest chorobą dość często odnotowywaną się w chowie i hodowli zwierząt, gdy rozpoznamy „podejrzany” pomiot, powinniśmy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Badania laboratoryjne pozwolą określić, czy kokcydioza faktycznie pojawiła się w naszym stadku.  Ważnym zabiegiem jest podawanie zwierzętom kokcydiostatyków w określonym czasie produkcji. W przypadku potwierdzenia występowania choroby w gospodarstwie znaczącą rolę odgrywa dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta.

 

W ofercie ALDO znajdziesz najlepszej jakości pasze dla drobiu marki De Heus. Aby dobrać odpowiedni produkt zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami żywieniowymi. Co ważne, mobilny sklep ALDO dostarczy mieszankę do gospodarstwa, co z pewnością oszczędzi czas potrzebny na inne prace.