24 cze 2022

Higiena żywienia cieląt paszą płynną

Jak wiadomo, okres odchowu cieląt wpływa na późniejsze zdrowie oraz wydajność dojrzałych zwierząt. Błędy popełnianie w tym czasie mogą się w związku z tym przyczynić do niezadowalającego poziomu cech użytkowych i funkcjonalnych krów mlecznych. Jednym słowem: wpływają na generowanie strat ekonomicznych. 
Żywienie krów przed porodem, spokojne wycielenie, higiena otoczenia młodych, a w końcu żywienie cieląt – wszystko to kształtuje status zdrowotny i cechy reprodukcyjne jałówek.

Nie powielaj błędów w żywieniu cieląt 

Choć niektóre aspekty nie zależą od czynnika ludzkiego, jak na przykład podatność cielęcia na choroby czy komplikacje przy porodzie, to jednak wiele leży po stronie hodowcy i obsługi. 
Od pierwszych chwil po narodzinach cielęcia trzeba dokładać wszelkich starań, aby żywienie nowego członka stada pozostawało na najwyższym poziomie. Powinno być priorytetem nawet w stadach, w których ta grupa wiekowa jest bardzo liczna. Wysoka jakość żywienia cieląt i higieny ich otoczenia to bowiem elementy profilaktyki chorób. 
Aby cielę nabyło odporności biernej, konieczne jest pobranie przez nie siary zaraz po wycieleniu. Musi być ona bardzo dobrej jakości, to znaczy zawierać wysoki poziom immunoglobulin. Są one niezbędne do „uruchomienia” mechanizmów ochronnych cielęcia. Czas podania pierwszej porcji siary jest tu na wagę złota, ponieważ wraz z upływem kolejnych godzin po narodzinach absorpcja przeciwciał z siary do krwiobiegu się zmniejsza. Ważne jest również posiadanie w zanadrzu banku siary, w którym gromadzi się porcje tej życiodajnej substancji na wypadek, gdyby któraś krowa nie wydzielała siary dobrej jakości lub produkowała jej mało. 

Żywienie cieląt po porodzie a higiena pojenia

Nawet najlepsza siara może niestety zostać „zepsuta”, jeśli będzie podawana z brudnych butelek. Wówczas jest ona nośnikiem szkodliwych dla cielęcia mikroorganizmów, które mogą przyczynić się do powstania biegunek lub innych dolegliwości, a nawet chorób.
Tak samo w przypadku pojenia cieląt pójłem czystość wiaderek ma niebagatelne znaczenie. Pojemniki na paszę płynną muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane. Nie możemy ani na chwilę zapominać, że higiena pojenia to bardzo ważny aspekt. Biegunki u cieląt są bowiem powszechnym i groźnym zjawiskiem, które odbija się na wynikach odchowu.
Inną kwestią, którą trzeba mieć stale na względzie, jest sposób przyrządzania pójła. Należy przestrzegać zalecanej przez producenta preparatu temperatury wody, aby wszystkie składniki dokładnie się rozpuściły. Bardzo ważną cechą preparatu mlekozastępczego jest właśnie stopień rozpuszczania się proszku w wodzie. Dlatego dobrze jest wybierać wysokiej jakości produkty, które są nie tylko źródłem niezbędnych składników odżywczych, ale również charakteryzują się atrakcyjnym smakiem i zapachem oraz dobrą rozpuszczalnością. Wiele zależy bowiem od tego, jaki produkt wybierzemy na pasze płynne dla cieląt. 
De Heus oferuje szeroką gamę preparatów mlekozastępczych, które z powodzeniem sprawdzają się w licznych polskich gospodarstwach. Jednym z nich jest Kaliber Gold – preparat zawierający dużo odtłuszczonego mleka w proszku, kompleks witamin i minerałów. Jego stosowanie wpływa na dobry status zdrowotny cieląt. Z kolei w przypadku pojawienia się biegunki u cielęcia zalecamy stosowanie preparatu do pójła Bestermine Elektrolit, uzupełniającego elektrolity. 

Żywienie cieląt w stadach mięsnych

Choć żywienie cieląt opasowych odbywa się na całkiem innych zasadach niż przychówku w stadach mlecznych, nie należy zapominać o tych samych prawidłach. Przede wszystkim jeśli młode z różnych przyczyn jest pojone siarą z butelki lub poprzez sondę, trzeba pamiętać o czystości butelek. 
Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami żywieniowymi, którzy z przyjemnością pomogą opracować plan optymalizacji żywienia cieląt mięsnych i młodych w stadach mlecznych.