Główna Księgowa / Główny Księgowy

miejsce pracy: Surowe

ALDO to nowoczesne rodzinne przedsiębiorstwo. Zajmujemy się sprzedażą maszyn rolniczych renomowanych marek, dostarczamy nowoczesne produkty żywieniowe i usługi dla rolnictwa. Świadczymy usługi transportowe na terenie Polski i Europy.

Poszukujemy kompetentnych i zmotywowanych osób na stanowisko: Główna Księgowa / Główny Księgowy

Miejsce pracy: siedziba Spółki w Surowem 

Obowiązki:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Spółki  
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym min. bilans, rachunek zysków i strat
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych i sprawozdań statystycznych
 • Weryfikacja i kontrola płatności, nadzór nad płynnością finansową
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i gospodarką magazynową
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych  
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowo-finansowym
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Sporządzanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu 
 • Prowadzenie korespondencji z organami skarbowymi 
 • Przygotowywanie dokumentów do banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych                          
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Samodzielnego lub Głównego Księgowego
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, przepisów podatkowych i bilansowych
 • Mile widziana znajomość programów księgowych Insertu, w tym Navireo
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Poważne podejście do pracy i etyki biznesowej: sumienność, terminowość, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

 

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę i wysoką kulturę pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe „ALDO” Sp. J.  Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki , Surowe 116, 07-431 Czarnia. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą do czasu jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przechowywane przez okres jednego roku. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Kontakt Surowe 116, 07-431 Czarnia lub  e-mail: .  

W związku z tym, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wykraczających poza zakres danych określonych w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy może odbyć się na podstawie Pana/Pani zgody, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowo, jeśli wyraża Pan/ Pani  zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zgodę można cofnąć listownie na adres: Surowe 116, 07-431 Czarnia lub e-mail: