07 wrz 2022

Ekoschemat Dobrostan Zwierząt

Zgodnie z zatwierdzonym przed kilkoma dniami Planem Strategicznym w ramach WPR 2023-2027, rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty za poprawę warunków utrzymania zwierząt. Hasło Ekoschemat Dobrostan Zwierząt, budzi obecnie duże zainteresowanie, więc przyjrzyjmy się tej sprawie nieco bliżej.

System ekoschematów opiera się na katalogu punktowanych praktyk stosowanych w gospodarstwie. Na bazie punktów, które uzbiera rolnik, wyliczana jest wysokość dopłaty. W ramach ekoschematu Dobrostan Zwierząt bazowym warunkiem, jaki musi spełnić gospodarstwo, jest zwiększenie powierzchni bytowej. Dopiero to otwiera drogę do zdobycia punktów za inne udogodnienia wykraczające ponad wymagane minimum. Jedyny wyjątek dotyczy wypasu krów mlecznych. Ta praktyka jest premiowana niezależnie od powierzchni przeznaczonej dla stada.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule zamieszczonym na portalu tygodnik-rolniczy.pl

Ekoschemat Dobrostan Zwierząt