17 lis 2023

Dotacje z PROW – ostatnie dni na złożenie wniosku

Przypominamy, że trwa nabór wniosków na dotacje z PROW na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wnioski o wsparcie można składać w ARMiR, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do 24 listopada 2023 r. 

Rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich, mogą otrzymać dotacje z PROW m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Nasi doradcy chętnie pomogą dobrać maszyny i urządzenia z naszego portfolio objęte dofinansowaniem. Daj im znać, czego potrzebujesz: kontakt do punktów sprzedaży ALDO.
 
Szczegółowe informacje o programie znajdziesz tutaj.
Dotacje z PROW – ostatnie dni na złożenie wniosku