08 lis 2023

Dotacje na ochronę wód przed azotanami

Trwa nabór wniosków w ramach PROW na inwestycje chroniące wody przed azotanami. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 150 tys. zł. Kto i na co może otrzymać dotacje na ochronę wód przed azotanami pochodzenia rolniczego?

Producenci rolni, którzy zajmują się chowem lub hodowlą zwierząt gospodarskich, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Jednakże, z możliwości ubiegania się o dotacje wyłączeni są właściciele ferm drobiu z więcej niż 40 tysiącami stanowisk oraz chlewni z ponad 2 tysiącami stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna kwota pomocy dla jednego rolnika i jednego gospodarstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 150 tysięcy złotych. Standardowy poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, a dla inwestycji realizowanych przez młodego rolnika wynosi 60 %.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na takie cele, jak budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, a także płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników wsparcie może być także wykorzystane na zakup zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Ponadto dofinansowaniu podlega zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Nabór wniosków o dotacje na ochronę wód przed azotanami potrwa do 24 listopada 2023 r. Wnioski można składać  w biurach ARMiR, lub wysłać pocztą, lub przez ePUAP.
Dotacje na ochronę wód przed azotanami