10 maj 2022

Dobry TMR, czyli jaki?

Żywienie TMR (ang. Total Mixed Ration) zamiast podawania oddzielnie kiszonki i ziarna ma wiele zalet i jest dobrym wyborem, jeśli chcemy zwiększyć produkcję mleka lub dzienny przyrost masy zwierząt, a tym samym podnieść swoje zarobki.

Czym charakteryzuje się dobry TMR?

Dobre TMR-y mają 44–48% suchej masy. Jeśli mieszanka jest bardzo mokra, oznacza to, że zawiera poniżej 40% s.m., a niestety wtedy ulega zbryleniu i krowy nie chcą jej jeść. Wynika to z użycia zbyt mokrych kiszonek lub zawarcia w niej mało pasz treściwych. Z kolei gdy TMR jest za suchy, jest mocno sortowany przez krowy i nie spełnia swojego zadania.

Zawartość włókna i białka

Bardzo ważny aspekt w przypadku podawania TMR to podział zwierząt na grupy produkcyjne. Należy pamiętać, że od stanu fizjologicznego zwierząt zależy, ile potrzebują białka i skrobi. Dlatego nie powinno się przygotowywać jednej, całkowicie wymieszanej porcji dla całego stada.

Jak fizycznie sprawdzić, czy zrobiliśmy dobry TMR?

Strukturę fizyczną warto badać na sitach paszowych. Zalecany udział cząsteczek w mieszaninie powinien wynosić: 

  • sito górne: 7–15%, 
  • sito środkowe: 30–50%, 
  • sito dolne: 30–50%,
  • taca dolna: < 20%

Idealnie wymieszany TMR to podstawa! Zaufaj wozom paszowym firmy Strautmann

Paszowozy Verti-Mix firmy Strautmann znacząco przyczyniają się do wzrostu wydajności w nowoczesnych gospodarstwach. Perfekcyjna geometria mieszalnika i ślimaka mieszającego zapewniają:

  • optymalną strukturę pokarmu,
  • jednorodne mieszanie,
  • energooszczędne, krótkie mieszanie.

Doskonała jakość mieszania i sprawdzona zwinność zapewniają absolutną efektywność w każdych warunkach.

Uzyskany w ten sposób dobry TMR umożliwia ślinienie się krów i nie pozwala na sortowanie przez nie pasz. Musimy przy tym pamiętać, że pokarm musi być odpowiednio wymieszany, co oznacza, że każdy pobrany kawałek będzie taki sam pod względem wartości pokarmowej i struktury fizycznej. Pasza powinna być równomiernie rozłożona na stole paszowym i chętnie pobierana przez krowy.  

Wszystko to dzięki marce Strautmann! Więcej na https://www.aldo.agro.pl/strautmann.