Wtorek, 02 Czerwiec 2015r.
Buy Soma rx
Soma prescription
Generic Provigil no prescription
Buy Clonazepam cost
Prescription Xanax wiki
Buy Phentermine k 25
Ultram online best price
Buy Soma medication
Ambien vs Zolpidem generic
Valium tab 5mg
Valium drugs prescription
15 mg Valium
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Can you buy Xanax online prescription
Ambien order no prescription
How many mg in a Xanax bar
Upjohn Xanax 1mg
Buy Xanax youtube
Buy Soma urban pursuit bar
Order Modafinil Provigil
Ativan prescription dosage
Buy Ativan us
Buy Lorazepam cheap
Phentermine online drugs
Generic name for carisoprodol
Buy Soma valium
Generic Ativan dose
Xanax green mgs
Ambien 10 mg side effects
Clonazepam with seroquel
Ambien prescription assistance
Xanax bars generic pictures
Ambien and mg
Ambien Zolpidem online
Buy carisoprodol overnight
Phentermine online Phentermine
Lorazepam with clonazepam
Order Ativan no prescription
Buy Provigil internet
Buy Klonopin drug
Ativan online mastercard
Lorazepam with alcohol withdrawal
Cheap Xanax to buy
Ambien no prescription online
Xanax prescriptions cost
Xanax bar no prescription
Order Phentermine now
Clonazepam online reviews
Ambien cr prescription drugs
Generic Soma blogs
Generic Provigil cost
Ambien cr without rx
Order Tramadol hcl online
Provigil prescription
Buy Klonopin drug
Lorazepam with tylenol pm
Buy Lorazepam forum
Generic Valium for sale
Lorazepam withdrawal
Buy Ambien thailand
Price for Xanax 0.25 mg
Ambien cr when will go generic
Generic Ambien pill description
Lorazepam prescription
Generic Ativan pill
Cheap Tramadol buy
Lorazepam with no prescription
Order Ambien online pharmacy
Purchase Somali cat
Ambien 10 mg tablet
Ativan prescription anxiety
Ambien border terriers
Lorazepam with diazepam
Ambien cr ordering
Phentermine online buy
Ambien cr generic equivalent
Prescription for Ambien cr
Buy Zolpidem tartrate uk
Generic Ambien reviews
Xanax for sale online
Xanax 2mg for sale
Ambien cr without rx
Buy Modafinil 200 mg
Ativan online buy
Buy Ativan 1mg
Valium roche 10mg sale uk
Provigil online with no prescription
Generic Soma review
Prednisone Ambien 10mg
Cheap diazepam to buy online
Generic Modafinil
Generic Ambien 10mg review
Buy Tramadol depression
Ativan prescription cost
Buy Zolpidem visa
Prescription for Ambien cr
Provigil sale canada
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Lorazepam china
Buy Lorazepam online canada
Valium xanax generic
Generic Clonazepam buy
Generic Ativan 1 mg
Purchase Soma online no prior prescription
Generic Clonazepam pictures
Valium anxiety cheap
Diazepam with bromazepam
Buy Lorazepam from mexico
Buy Soma bringer ds
How strong is 10mg of Ambien
Lorazepam with sertraline
Buy Ativan from mexico
Buy Valium thailand
Where can i buy carisoprodol Soma
Lorazepam online uk
Ambien cr ordering
Ativan canada
Clonazepam with alcohol
Ambien sale no prescription
Order Klonopin canada
Buying canada Provigil online
Cheap Soma bay holidays
Cheap Soma usa
Order Phentermine Adipex
Cheap Alprazolam online
Phentermine online fda
Generic Ultram Tramadol
Modafinil prescription free
Order Soma new mexico
Valium blue generic
Ambien buy generic
Generic Lorazepam rx 773
Ambien generic substitute
Generic Ambien info
Generic Ambien photo
Ambien canadian prescription drugs
Where to order Phentermine 37.5
Can you buy Modafinil over counter
Ativan online order
Buy Soma va
Cheap Modafinil online
Cheap Ultram 50mg
Generic Phentermine weight loss
Ambien generic pills
Provigil prescription card
Buy Lorazepam online without rx
Soma online online prescription
Modafinil online purchase
Ambien generic fda
Is 15mg of Ambien safe
Ambien 20 mgs too much
Sleeping without Ambien
Soma online with cod
Order Klonopin with no prescription
Generic Klonopin white round
Generic Ambien sleep
Generic Ambien dosage
Xanax and other prescriptions
Side effects of Ambien 10 mg
Ativan prescription benefits
Generic Xanax information
Ativan prescription narcotic
Clonazepam with omeprazole
Buy Ambien in la
Buy Valium manchester
Generic carisoprodol 350mg
Buy Lorazepam in uk
Buy Ativan Lorazepam
Xanax price without insurance
Where to buy Xanax online australia
Cheap Ambien online no prescription
Lorazepam online with mastercard
Ambien 10 mg side effects
Generic Ambien pill identifier
Buy Ambien cheap online
Ambien generic nausea
Buy Klonopin overnight
Buy Zolpidem cheap no prescription
Lorazepam with pain killers
Generic Modafinil 200 mg
Generic Tramadol hcl extended release
Cheap Ambien uk
Phentermine online usa
Zolpidem with tramadol
Buy Ativan no prescription watson
Buy Zolpidem cheap no prescription
Generic Ativan Lorazepam
Lorazepam with copd
Phentermine prescription uk
Xanax reviews online
Where to order Xanax online no prescription
Xanax 2mg hong kong
Order Soma with cod
Types of generic Ambien
1mg ativan vs Xanax
Buy Lorazepam 2 5 mg
Generic diazepam pill identification
Alprazolam with benadryl
Soma prescription pharmacy
Soma online shop
Carisoprodol prescription
Ativan uk
Buy Tramadol denver
Ambien generic pics
Cheap Soma apartments
Ativan sale no prescription
Generic Xanax r 150
Diazepam prescription help
Lorazepam with grapefruit juice
Ambien generic problems
Adipex online cheapest
Price for generic Ambien
Diazepam with omeprazole
Valium long term anxiety disorder
Buy Lorazepam in uk
Purchase Tramadol for saturday delivery
Ambien cr generic coupon
Xanax 2mg rate
Xanax extended release 2 mg
Buy Ativan online mastercard
Buy Lorazepam online
Soma prescription dosage
Cheap Ativan
Cheap Clonazepam script
Buy Soma watches
Ambien cheap online buy
Order Tramadol 180
Order Xanax overnight delivery
Lorazepam with epilepsy
Cheap Tramadol overnight cod
Lorazepam with lunesta
Generic Klonopin manufacturers
Clonazepam with depression as side effect
Cheap Phentermine 37 5
Bought Phentermine online
Lorazepam with morphine
Ativan online canadian
Clonazepam with lortab
Ambien and mg
Do i need a prescription for Ambien
Ambien generic appearance
Buy Phentermine oral
Order Modafinil Provigil
Lorazepam online for sale
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien online safe
Buy Soma canada
Ambien cr 25mg
Valium how to get prescription
Generic Lorazepam mylan 457
Ultram withdrawal symptoms
Buy Xanax cheap overnight
Buy Klonopin online prescription
Provigil online uk
Prescription for Phentermine
Ultram rxlist
Valium tablets buy
Buy Provigil Modafinil
Ambien buy online no prescription
Ambien apo 10mg
Buy Zolpidem in canada
Generic Soma carisoprodol
Order Tramadol by order Tramadol
Generic Ativan dosage
Ambien cr alternative generic
Yellow Xanax bars how many mg
Order Ambien online uk
Buy Ativan mexico
Generic of Ambien cr
Cheap Ativan valium
Soma prescription effects
Clonazepam with pregnancy
Buy Phentermine from canada
Ambien generic australia
Ativan uk
Generic Phentermine side effects
Generic Ambien india
Buy Lorazepam mastercard
Ambien comes in 5 mg
Buy Zolpidem tartrate tablets
Buy Phentermine user
   
Rozmiar Tekstu

Pasze De Heus

Aldo dealer De Heus

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem - dealerem firmy De Heus.

 

 

 

 Aldo dealer De Heus

Produkty De Heus charakteryzują się we wszystkich grupach bardzo wysoką i stabilną jakością, którą doceniają hodowcy w całej Polsce. W grupie paszy dla bydła De Heus już od wielu lat jest niekwestionowanym liderem i posiada 25 % udział w rynku tych produktów. W pozostałych grupach produkty De Heus mają udział ponad dziesięcioprocentowy.

 

Bydło

 

Podstawę każdego programu żywieniowego stanowią pasze objętościowe. W większości przypadków ponad połowa spożywanej suchej masy pochodzi właśnie z tych pasz. Jednym z podstawowych warunków powodzenia hodowli jest odpowiednie zarządzanie jakością produktów, konieczną do skomponowania odpowiedniego programu żywieniowego.

Specjaliści z De Heus dysponują możliwościami bardzo szczegółowej oceny pasz objętościowych i przy wykorzystaniu sprawdzonego holenderskiego programu żywienia bydła Feed Expert®  pomogą dopasować i opracować najlepsze dawki żywieniowe. 

 

Drób

 

 

Pasze dla  drobiu w strukturze sprzedaży  firmy De Heus mają  bardzo duży udział. Optymalna kompozycja receptur dla poszczególnych gatunków  oraz bieżąca kontrola jakości zarówno surowców jak i wyrobów gotowych daje gwarancję  najwyższej jakości produktu finalnego, co potwierdzają otrzymane przez naszą Firmę  certyfikaty jakościowe HACCP i ISO 9001 Pasze, mieszanki uzupełniające i premiksy są produkowane  według koncepcji Nutribiotic i nie zawierają antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Dzięki temu uzyskujemy produkty gwarantujące duże bezpieczeństwo konsumentów oraz optymalne  wyniki techniczne i ekonomiczne  na fermach.

 

Trzoda Chlewna

 

 

Podstawowym celem współczesnego producenta trzody chlewnej jest uzyskiwanie najlepszych wyników produkcyjnych przy możliwie najniższych kosztach. Zasadniczym warunkiem realizacji tego celu jest zagwarantowanie zwierzętom racjonalnego żywienia, a także optymalnych warunków środowiskowych. Duża różnorodność ras i linii produkcyjnych spowodowała, że firma De Heus opracowała pięć różnych wariantów żywieniowych. Poszczególne linie pasz (Basic, Standard, Safe, Balance, HQ) różnią się poziomem składników pokarmowych. Daje to możliwość wyboru każdej z ferm produktów dostosowanych do ich specyfiki, typu zwierząt i oczekiwań ekonomicznych hodowcy.

Specyfika sektora trzody chlewnej w naszym kraju powoduje, iż w swojej ofercie firma De Heus dysponuje jedną z najszerszych na rynku ofert, poczynając od premiksów farmerskich (2,5%) dalej poprzez superkoncentraty  (5%, 7,5% i 10%), koncentraty (15-25%), a na  paszach pełnoporcjowych kończąc. Polecamy Państwu również doskonałe preparaty mlekozastępcze dla prosiąt, zapewniające kompletne zbilansowanie prestarterów przygotowywanych w gospodarstwie na bazie premiksów farmerskich lub koncentratów.

 

Feed Expert® umożliwia dokładne wyliczenie ilości określonej paszy lub koncentratu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych celów hodowlanych i produkcyjnych w danym gospodarstwie.

Ocena możliwości bilansowania żywienia opiera się na danych z systemu SynchroFOS®  (system służący do oceny stopnia rozkładu białka, a także węglowodanów w żwaczu) oraz zakłada rozbicie paszy na składniki odżywcze natury glukogenicznej, ketogenicznej i aminogenicznej. Ta wiedza umożliwia dokładną kontrolę programu żywieniowego z zachowaniem odpowiedniego stosunku pomiędzy zawartością tłuszczu i białka w mleku, wysokich wydajności i zdrowotności stada.

Oczywiście wyniki hodowli zależą w dużej mierze od zarządzania gospodarstwem, a Plan Profit Plus autorstwa De Heus umożliwia określenie mocnych i słabych stron danej hodowli. Daje to możliwość wprowadzenia odpowiednich usprawnień podnoszących dochód gospodarstwa. 

 

 

Profil działalności

Aldo - Myszyniec, woj. mazowieckie. Nowe ciągniki rolnicze KUBOTA, maszyny: KVERNELAND, SIPMA, METAL-FACH i wiele innych.
W ofercie też używane: ciągniki rolnicze, sieczkarnie do kukurydzy, prasy rolnicze, prasy kostkujące, roztrząsacze obornika, pługi, rozsiewacze nawozu, zgrabiarki-przetrząsacze, ładowarki teleskopowe, schładzalniki do mleka oraz maszyny budowlane i samochody ciężarowe, 
Sprzedaż używanych maszyn - zapraszamy po sprowadzane maszyny rolnicze Deutz Fahr, John Deere.