Regulamin

Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej
Promocja Jubileuszowa 20-lecie ALDO

 1. Organizator
  Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki Spółka Jawna z siedzibą w Surowym, 07-431 Czarnia , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w pod numerem 0000129230
   
 2. Czas trwania promocji
  Promocja obejmuje zamówienia na produkty wymienione w punkcie 3 złożone od 17.05.2019 r. do 14.06.2019 r. (I etap promocji) oraz od 17.06.2019 r. do 12.07.2019 r. (II etap promocji)
   
 3. Produkty objęte promocją
  Mieszanki mineralno-witaminowe, preparaty mlekozastępcze , pasze dla cieląt i produkty dla drobiu (dostępne w ogólnej ofercie sprzedaży).
   
 4. Adresaci promocji
  Klienci detaliczni , obecni i zarejestrowani na jubileuszowym spotkaniu z okazji 20 - lecia Aldo , dysponujący limitowanym kuponem promocyjnym.
   
 5. Zasady promocji
  Warunkiem uczestnictwa w promocji jest brak przeterminowanych płatności na dzień realizacji zamówienia.

  I etap promocji od 17.05.2019 do 14.06.2019
  Każdy klient zarejestrowany na spotkaniu jubileuszowym 20-lecie Aldo i dysponujący limitowanym numerowanych kuponem promocyjnym który dokona jednorazowego zamówienia w ciągu 20 dni roboczych na dowolne produkty wymienione w punkcie 3 na kwotę nie niższą niż 1200 pln netto otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 5% od aktualnego cennika na wartość całego zamówienia.

  Klient, który wziął udział w I etapie promocji ma możliwość uczestnictwa w II etapie.

  II etap promocji od 17.06.2019 do 12.07.2019
  Każdy klient zarejestrowany na spotkaniu jubileuszowym 20-lecie Aldo i dysponujący limitowanym , numerowanych kuponem promocyjnym który dokona jednorazowego zamówienia w ciągu kolejnych 20 dni roboczych na dowolne produkty wymienione w punkcie 3 na kwotę minimalną 1200 netto i wyższą otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 3% od aktualnego cennika na wartość całego zamówienia .Dodatkowo za każde wydane 1200 pln netto ( i wielokrotność) otrzyma białą jubileuszową filiżankę porcelanową z talerzykiem ze złotym logo  z limitowanej serii.

  W celu skorzystania z promocji należy prawidłowo wypełnić kupon promocyjny i przekazać go Sprzedawcom Mobilnych Sklepów Paszowych, Doradcom Żywieniowym, dostarczenie do siedziby firmy lub przeslanie pocztą na adres P.P.H.U ALDO - Dział Pasz, Surowe 116 , 07-431 Czarnia.